Fantini Pelletteria

 

Polityka prywatności serwisu FantiniPelletteria.pl

1) Jakie dane przetwarza Fantini Pelletteria?
Fantini Pelletteria oferuje różne usługi, z których można korzystać na różne sposoby. W zależności od tego, czy kontaktujesz się z nami online, telefonicznie, osobiście czy w inny sposób, w grę wchodzą różne dane z różnych źródeł. Wiele z przetwarzanych przez nas danych jest przekazywanych nam przez Ciebie podczas korzystania z naszych usług, na przykład kiedy kontaktujesz się z nami i rejestrujesz, podając swoje imię i nazwisko, adres e-mail lub adres. Otrzymujemy jednak również dane techniczne dotyczące urządzeń i dostępu, które są automatycznie wykrywane podczas interakcji z naszymi usługami. Mogą one odnosić się do typu używanego urządzenia. Dalsze dane zbieramy na podstawie przeprowadzanych przez nas analiz (np. W kontekście badań rynku lub oceny klientów). Możemy również otrzymywać o Tobie dane osób trzecich, na przykład usługi informacji biznesowej lub agencje usług płatniczych.

2) W jakim celu Fantini Pelletteria wykorzystuje moje dane?
Fantini Pelletteria traktuje Twoje dane zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami o ochronie danych. W ten sposób oczywiście przestrzegamy zasad prawa o ochronie danych przy przetwarzaniu danych osobowych. Dlatego zasadniczo przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celach wyjaśnionych w niniejszym oświadczeniu o przetwarzaniu danych i zadeklarowanych w momencie ich zbierania. Są one na czele procesu zakupu i dostarczania, dostosowywania i rozwoju, a także bezpieczeństwa naszych usług. Oprócz tego wykorzystujemy Twoje dane w ramach surowych niemieckich i unijnych przepisów o ochronie danych, ale także do innych celów, takich jak rozwój produktów, badania naukowe (w szczególności w dziedzinie uczenia maszynowego, sztucznej inteligencji i głębokiego uczenia się) oraz badania rynku w celu optymalizacji procesów handlowych, otoczenia dostosowanego do potrzeb naszych usług oraz spersonalizowanej reklamy.

3) Spersonalizowane usługi
Opracowywanie i dostarczanie spersonalizowanych funkcji i usług jest naszym najwyższym priorytetem. Niezależnie od miejsca, czasu i rodzaju używanego urządzenia, oferujemy indywidualne doświadczenie zakupowe oraz ofertę dostosowaną do Twoich indywidualnych zainteresowań. Przetwarzanie naszych danych w celu personalizacji naszych usług w Fantini Pelletteria jest integralną częścią usług.

4) Informacje o witrynach i aplikacjach
Używamy Twoich danych, aby udostępniać strony internetowe i aplikacje Fantini Pelletteria. Oprócz urządzenia i danych dostępowych, które są generowane przy każdym korzystaniu z tych usług, rodzaj przetwarzanych danych oraz cel przetwarzania zależą w szczególności od tego, w jaki sposób korzystasz z funkcji i usług udostępnianych za pośrednictwem naszych usług. Korzystamy również z danych, które powstają podczas korzystania z naszych usług, aby dowiedzieć się, w jaki sposób korzystamy z naszej oferty online. Używamy tych informacji między innymi w kontekście personalizacji zakupów, ulepszania naszych usług oraz spersonalizowanych reklam.

5) Biuletyn
Oferujemy różne usługi związane z biuletynem. Otrzymasz informacje na tematy poruszane w poszczególnych biuletynach i inne powiadomienia podczas rejestracji do usługi biuletynu. Ponadto istnieją również biuletyny dotyczące konkretnych usług, które są integralną częścią określonej usługi. Korzystając z naszego newslettera, zbieramy również dane dotyczące urządzenia i dane dostępowe.

6) Rekomendacje produktów przez e-mail i usługę push
W odniesieniu do naszych usług przedstawiamy informacje i oferty Fantini Pelletteria w oparciu o Państwa zainteresowania. Otrzymasz te indywidualne propozycje produktów, nawet jeśli nie subskrybujesz biuletynu. W celu doboru poszczególnych ofert produktowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wykorzystujemy głównie Twoje dane z poprzednich zakupów oraz Twoje dane o zainteresowaniach, z których pozyskujemy dane profilowe i dotyczące zainteresowań na podstawie zgłoszonych nam zainteresowań i preferencji.

7) Kup kupony
Dane przekazane w ramach zamówienia kuponów Fantini Pelletteria wykorzystujemy do weryfikacji i realizacji zamówienia, a także do wysyłki i realizacji kuponu. Wiąże się to również z rejestrowaniem i przetwarzaniem danych związanych z korzystaniem z vouchera, w szczególności w celu zapobiegania oszustwom.

8) W jaki sposób Fantini Pelletteria wykorzystuje moje dane do celów reklamowych?
My i nasi partnerzy reklamowi wykorzystujemy Twoje dane do spersonalizowanych reklam, które są wyświetlane w usługach Fantini Pelletteria oraz na stronach internetowych i aplikacjach innych dostawców. W tym celu my i nasi partnerzy reklamowi korzystamy z powszechnych na rynku technologii internetowych. W ten sposób możemy reklamować się dokładniej iw miarę możliwości przedstawiać tylko te reklamy i oferty, które są dla Ciebie istotne. Pozwala nam to lepiej odpowiadać na potrzeby personalizacji i odkrywania nowych produktów naszych użytkowników, a także długoterminowo zainteresować ich naszymi usługami poprzez osobiste doświadczenia zakupowe.

9) Jakie mam prawa do ochrony danych?
W odpowiednich warunkach prawnych przysługują Ci następujące ustawowe prawa do ochrony danych: prawo do informacji (art. 15 RODO), prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO), prawo do sprostowanie (art.16 RODO), prawo do ograniczenia rozpowszechniania (art.18 RODO), prawo do przenoszenia danych (art.20 RODO), prawo do odwołania się do publicznego organu ochrony danych (art.77 RODO), prawo do wycofania zgody (art.7 paragraf 3 RODO), a także prawo do sprzeciwu wobec określonych środków ujawniania danych (art. 21 RODO).

10) Kiedy moje dane są usuwane?
Twoje dane osobowe przechowujemy tak długo, jak długo są one niezbędne do celów niniejszej deklaracji o przetwarzaniu danych, w szczególności do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych i umownych. W razie potrzeby będziemy również przechowywać Twoje dane osobowe w innych celach, o ile i tak długo, jak prawo zezwala na dalsze przechowywanie w określonych celach, w tym w celu ochrony przed żądaniami prawnymi.

11) W jaki sposób Fantini Pelletteria chroni moje dane?
U nas Twoje dane osobowe są bezpiecznie przesyłane za pomocą szyfrowania. Dotyczy to również Twojego zamówienia i logowania klienta. Używamy do tego systemu szyfrowania SSL (Secure Socket Layer). Zabezpieczamy również nasze strony internetowe i inne systemy za pomocą środków technicznych przed utratą, zniszczeniem, dostępem, fałszowaniem lub ujawnieniem Twoich danych przez osoby nieuprawnione.

12) Zmiany w niniejszym oświadczeniu o przetwarzaniu danych i rozmówcach
W związku z rozwojem naszych stron internetowych i aplikacji oraz wdrażaniem nowych technologii w celu ulepszenia naszych usług dla Ciebie mogą być konieczne zmiany w niniejszych informacjach o ochronie danych. Dlatego zalecamy okresowe zapoznawanie się z niniejszym oświadczeniem o przetwarzaniu danych. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, możesz w każdej chwili skontaktować się z naszymi inspektorami ochrony danych. Najłatwiejszym sposobem skontaktowania się z nimi jest kontakt pod adresem e-mail info@fantinipelletteria.com